Program Kerjasama Strategik Antara Yayasan Pelajaran Mara dan Aezlyn Optical 2023 Bersama Universiti Malaysia Sabah, Sabah