Panel Jemputan Kursus Asas Keusahawan dan Pendigitalan 2022 di SSL Traders Hotel