Program Jualan Hasil Laut Masjid Ar-Rashidiah, | Selama, Perak Pada 16 November 2023