Khatan Beramai-Ramai | Hospital Ar-Ridzuan Ipoh Pada 17 Disember 2023